Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM ADKOR

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ADKOR pod adresem www.adkor-kwiaty.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe, dlaczego je zbieramy,  komu możemy je udostępnić, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą Państwo dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem, który decyduję w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane jest: Łukasz Korzeniec prowadzący działalność gospodarczą Firma ADKOR Łukasz Korzeniec, 42-221 Częstochowa, Radomska 14/20, NIP 9491998017, adres poczty elektronicznej [email protected] (dalej jako „Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usług przez administratora. Administrator zapewnia należytą ochronę danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

 

DANE OSOBOWE

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 
 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
 3. w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy;
 4. w celu przekazania oferty, newslettera – jest to tzw. cel marketingowy.
 5. w celu wystawienia rachunku lub faktury i dokonania rozliczeń finansowych;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Sklepie Internetowym (założeniu konta), zamówieniu produktów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 7. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON;
 2. e – mail, numer kontaktowy, adres korespondencyjny;
 3. dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 4. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email: [email protected]

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je również poniższym kategoriom odbiorców, którzy następnie, jedynie w ramach wskazanych celów będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe: 

 1. w ramach naszej organizacji: naszym upoważnionym pracownikom;  
 2. usługodawcy: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Usługodawcy, w celu świadczenia takich usług (np. zewnętrzni dostawcy usług związanych z IT, księgowość celem prowadzenia rozliczeń, firmy kurierskie, przesyłkowe). 

W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Usługodawca jakie mogą być podnoszone wobec niego. 

W przypadku newslettera, w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na jego przesyłanie oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając w link podany w każdym newsletterze bądź poprzez e-mail na adres [email protected] lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie sklepu. 

Użytkownik ma prawo do:

żądania ograniczenia

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia Przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. w razie zakwestionowania prawidłowości Państwa Danych Osobowych, gdy Państwa Dane Osobowe nie są potrzebne do celów przetwarzania).

zastrzeżenia

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania określone w przepisach, lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub udostępnianiu Państwa Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych, którą nam Państwo udzieliliście. 

zapomnienia 

Ponadto mogą Państwo żądać od nas usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych
 (z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo).

skargi

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu ochrony danych (“Prezes Urzędu Ochrony Danych”). 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych uprawnień mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez nasz mail [email protected]

dostępu

Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

sprostowania

Sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Profilowanie

Administrator nie będzie profilował danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że dane będą profilowane w celu poznania preferencji Użytkownika i sprawniejszego świadczenia usług.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ADKOR

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy sklep internetowy z plików „cookies” (ciasteczek), czyli niewielkich informacji tekstowych, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z Serwisu. Dzięki tym plikom, mamy szansę zapamiętać dane logowania Użytkownika, funkcjonalności Serwisu, z których korzysta (np. język Serwisu, sposób wyszukiwania)

Przechowywanie plików cookies pozwala na prowadzenie statystyk i ulepszania Serwisu, umożliwienia łatwiejszego wyszukiwania, dodania nowych funkcji.

W przypadku uprzedniego wyrażenia zgody, Użytkownik zobaczy reklamy dostosowane do jego preferencji.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wykorzystywania plików cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, Użytkownik powinien zablokować funkcję w swojej przeglądarce i usunąć w niej cookies już zachowane.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez nas z plików „cookies”. Służy temu zmiana ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać rekonfiguracji ustawień urządzenia i przeglądarki dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także blokady działania „cookies”.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.