Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ ADKOR

 1. PRZEDSIĘBIORCA
  1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy ADKOR działający pod adresem www.adkor-kwiaty.pl jest Firma ADKOR Łukasz Korzeniec, NIP 9491998017, REGON 243641392, z siedzibą ul. Radomska 14/20, 42-221 Częstochowa.
  2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 2. WARUNKI OGÓLNE
  1. Prowadzimy sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Ceny hurtowe dostępne są jedynie po zalogowaniu się na naszej stronie sklepu danymi firmy.
  2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.adkor-kwiaty.pl , mailowo: [email protected] oraz telefonicznie: +48 793740148.
  3. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie dotarło do hurtowni.
  4. Zamówienia realizujemy na terenie Polski oraz w krajach na terenie Uni Europejskiej.
  5. Ceny na stronie podawane są brutto w złotych polskich.
  6. Minimalna kwota zamówienia to 100 zł.
  7. Przy zakupach detalicznych koszty wysyłki pokrywa zawsze nabywca.
  8. Nabywcy hurtowi przy zakupach powyżej 300 zł otrzymują darmową wysyłkę.
  9. Wszystkie towary przedstawione na stronie internetowej są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach, gdy towar znajdujący się na magazynie jest uszkodzony lub posiada wady fabryczne, obsługa niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji i zaproponuje następujące rozwiązania:
   • anulowanie całego zamówienia;
   • wysłanie części zamówienia;
   • zamiana zamówienia.
  10. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT/ paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej, standardowo do zamówienia wystawiany jest paragon.
  11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.  Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu 793740148.
  12. Wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie za zamówienie w następnym dniu roboczym, natomiast w okresach sezonowych termin może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych.
  13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  14. Na opłacenie zamówienia czekamy 3 dni. W przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. NEWSLETTER
  1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych na podany adres e-mail Klienta. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach. Newsletter jest usługą nieodpłatną.
  2. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Wiadomości te wysyłane są wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych.
  3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne w celu świadczenia Usługi oraz zawarcia umowy na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
  5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, poprzez: wypisanie z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter lub wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail.
 4. ZWROTY
  1. Klient hurtowy: Jeżeli przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, klient stwierdzi uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu zamówionych przedmiotów, winien poprosić kuriera o protokół reklamacyjny, wypełnić go i zwrócić uszkodzony towar na adres sklepu tj. Firma ADKOR Łukasz Korzeniec, ul. Radomska 14/20, 42-221 Częstochowa wraz z protokołem podpisanym przez siebie i kuriera, zatrzymując sobie kopię protokołu. Aby reklamacja była uznana należy ją zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy.
  2. Klient detaliczny oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta: ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od momentu odebrania paczki. Szczegóły w warunkach zwrotów.
  3. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zostanie wystawiona faktura korygująca.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem Firma ADKOR Łukasz Korzeniec, NIP 9491998017, REGON 243641392, z siedzibą ul. Radomska 14/20, 42-221 Częstochowa.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: [email protected] lub listownie adres pocztowy: Firma ADKOR Łukasz Korzeniec, ul. Radomska 14/20, 42-221 Częstochowa.
  3. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.
  7. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Dane nie będą podlegać profilowaniu.
  9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Masz prawo również do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych.
  10. Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  11. Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.